ANSVARLIGHED OG RESPEKT

 

CSR står for Corporate Social Responsibility. Grundlæggende handler CSR om, at virksomheder skal agere ansvarligt globalt og samfundsmæssigt - eksempelvis ved at tage hensyn til menneskerettigheder, sociale vilkår, arbejdsforhold, miljø og klima. Det er vi meget bevidste om.

Når man er blevet certificeret som det første opdrætsanlæg i verden, der lever op til kravene i Sustainable Eel Standard, så forpligter det. Standarden stiller hårde krav til indfangning, opfodring og håndtering af ål – men for os stopper det naturligvis ikke der.

Vi lever også op til alle de miljøkrav, der stilles til os. Både herhjemme og i udlandet. Samtidig har vi stor fokus på at vores virksomhed skal være rummelig. Eksempelvis har vi en del ansatte, der trods mindre handicaps, udgør vigtige dele af vores team.

Gennem vores opdrætsanlæg i Ghana, West African Fish, skaber vi beskæftigelse og livsgrundlag for omkring 400 familier. Dertil kommer følgeindustrier i lokalområdet.

Dette og meget mere kan du læse om i menubaren under CSR/Miljø og under Aquaculture.

 

THE UN GLOBAL COMPACT

Royal Danish Fish Group har siden 2009 været aktiv medlem af 
UN GLOBAL COMPACT.

Læs vores COP (Communication on Progress) fra 2011 her

Læs vores COP (Communication on Progress) fra 2012 her

Læs vores COP (Communication on Progress) fra 2013 her

Læs vores COP (Communication on Progress) fra 2015 herGlobal Compact er et initiativ til, hvorledes virksomheder kan bidrage til og håndtere arbejdet med ansvarlig virksomhedsførelse.
 

 ”Global Compact er et værdisæt der opfordrer til opmærksomhed på, om man kan gøre lidt ekstra. Og gennem de organiserede Global Compact netværk kan man få yderligere inspiration til at forbedre sin virksomhed”  www.unglobalcompact.org

 
Mads Øvlisen, Formand for Global Compacts Advisory Group on Supply Chain
 

 

Global Compact er verdens største frivillige initiativ for virksomheders samfundsansvar med 8700 virksomheder og organisationer fra mere end 130 lande. Global Compact har til formål at fremme virksomheders samfundsansvar gennem tilslutning til et fælles universelt accepteret værdigrundlag bestående af 10 principper. Principperne er baseret på internationalt vedtagne konventioner inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og korruptionsbekæmpelse. Dvs. det er disse områder en virksomhed skal forholde sig til, hvis den skal kunne demonstrere en ansvarlig virksomhedsførelse.

DanskEnglish
Novagraf A/S